Poinsettia Fundraiser
Christmas Donation Form (AL-EN)
SAINT GEORGE ALBANIAN ORTHODOX CATHEDRAL (Founded in 1908) KATEDRALJA ORTODOKSE SHQIPTARE E SHËN GJERGJIT (THEMELUAR NË 1908)
Metropolitan +THEOPHAN (Noli), of the Albanian Orthodox Archdiocese in America accompanied by clergy of the Archdiocese and Altar Boys
Metropolitan +THEOPHAN (Noli), of the Albanian Orthodox Archdiocese in America accompanied by clergy of the Archdiocese and Altar Boys
Metropolitan +THEOPHAN (Noli), of the Albanian Orthodox Archdiocese in America accompanied by clergy of the Archdiocese and Altar Boys
Metropolitan +TIKHON (Mollard),
Metropolitan +TIKHON (Mollard), "Locum Tenens" of the Albanian Orthodox Archdiocese in America accompanied by clergy of the Archdiocese and guests 06/27/2021
Metropolitan +TIKHON (Mollard), "Locum Tenens" of the Albanian Orthodox Archdiocese in America accompanied by clergy of the Archdiocese and guests 06/27/2021

WELCOME!

For more than a century, St. George Albanian Orthodox Cathedral has served as spiritual center for Orthodox Christians in our neighborhood as well as in Greater Boston and beyond. First established to minister to newcomers from Albania to the American lands, St. George Albanian Cathedral is now comprised of worshipers from diverse ethnic backgrounds. As headquarters of the Albanian Archdiocese of the Orthodox Church in America, we provide a broad-based ministry drawing folks from over 40 area towns in the Commonwealth as well as neighboring states.

Our Cathedral and her activity are a living witness of proclamation of the Gospel of our Lord and Savior Jesus Christ, as handed over to His Holy Apostles and transmitted to the early Church, from the first centuries to the present days, through the Apostolic Succession. Our approach is both traditional in liturgy and current in perspective, as the faithful address contemporary issues, at home and in society, to find their personal salvation in the Living God.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MIRËSEVINI!
 
Për më shumë se një shekull Katedralja Ortodokse Shqiptare e Shën Gjergjit ka shërbyer si qendër shpirtërore për të Krishterët Ortodoksë në Boston, rrethinat e tij dhe më gjerë. E themeluar fillimisht për t’u shërbyer shqiptarëve të sapoardhur nga Shqipëria në trojet Amerikane, Katedralja Shqiptare e Shën Gjergjit sot përbëhet nga besimtarë me prejardhje të ndryshme etnike. Si qendër e Kryepeshkopatës Shqiptare të Kishës Ortodokse në Amerikë, ne ofrojmë gjerësisht shërbesat bazë që tërheqin njerëz nga mbi 40 qytete të zonës së Federatës, si dhe nga shtetet fqinje. 
 
Katedralja jonë dhe aktiviteti i saj janë një dëshmi e gjallë e shpalljes së Ungjillit të Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jesu Krisht, siç iu dha Apostujve të Tij të Shenjtë dhe që iu transmetua Kishës së hershme, që nga shekujt e parë deri në ditët e sotme, nëpërmjet Vazhdimësisë Apostolike. Qasja jonë është sa tradicionale në liturgji po aq dhe aktuale në këndvështrim, pasi besimtarët trajtojnë çështje bashkëkohore, në shtëpi dhe në shoqëri, për të gjetur shpëtimin e tyre personal tek Zoti i Gjallë. 
About
For more than a century, St George Cathedral has served as spiritual center for Orthodox Christians in our neighborhood, as well as in Greater Boston and beyond.
Services
Join us every Sunday at 10:00 AM for Divine Liturgy!
Calendar
Click here to view the monthly calendar!

St. George Albanian Orthodox Cathedral

Kryekisha Orthodhokse Shqiptare e Shën Gjergjit

523 East Broadway

South Boston, Massachusetts 02127

617-268-1275