WELCOME!

For more than a century, St. George Albanian Orthodox Cathedral has served as spiritual center for Orthodox Christians in our neighborhood as well as in Greater Boston and beyond. First established to minister to newcomers from Albania to the American lands, St. George Albanian Cathedral is now comprised of worshipers from diverse ethnic backgrounds. As headquarters of the Albanian Archdiocese of the Orthodox Church in America, we provide a broad-based ministry drawing folks from over 40 area towns in the Commonwealth as well as neighboring states.

Our Cathedral and her activity are a living witness of proclamation of the Gospel of our Lord and Savior Jesus Christ, as handed over to His Holy Apostles and transmitted to the early Church, from the first centuries to the present days, through the Apostolic Succession. Our approach is both traditional in liturgy and current in perspective, as the faithful address contemporary issues, at home and in society, to find their personal salvation in the Living God.

MIRËSEVINI!
 
Për më shumë se një shekull Katedralja Ortodokse Shqiptare e Shën Gjergjit ka shërbyer si qendër shpirtërore për të Krishterët Ortodoksë në Boston, rrethinat e tij dhe më gjerë. E themeluar fillimisht për t’u shërbyer shqiptarëve të sapoardhur nga Shqipëria në trojet Amerikane, Katedralja Shqiptare e Shën Gjergjit sot përbëhet nga besimtarë me prejardhje të ndryshme etnike. Si qendër e Kryepeshkopatës Shqiptare të Kishës Ortodokse në Amerikë, ne ofrojmë gjerësisht shërbesat bazë që tërheqin njerëz nga mbi 40 qytete të zonës së Federatës, si dhe nga shtetet fqinje. 
 
Katedralja jonë dhe aktiviteti i saj janë një dëshmi e gjallë e shpalljes së Ungjillit të Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jesu Krisht, siç iu dha Apostujve të Tij të Shenjtë dhe që iu transmetua Kishës së hershme, që nga shekujt e parë deri në ditët e sotme, nëpërmjet Vazhdimësisë Apostolike. Qasja jonë është sa tradicionale në liturgji po aq dhe aktuale në këndvështrim, pasi besimtarët trajtojnë çështje bashkëkohore, në shtëpi dhe në shoqëri, për të gjetur shpëtimin e tyre personal tek Zoti i Gjallë. 
image

About

image

Services

image

Calendar

image

Donate

image

Clergy

image

Contact

Upcoming Calendar

 • 21

  Jul

  Sunday
  10:00AM Divine Liturgy
 • 28

  Jul

  Sunday
  10:00AM Divine Liturgy
 • 4

  Aug

  Sunday
  10:00AM Divine Liturgy
  Fast: wine & oil
 • 11

  Aug

  Sunday
  10:00AM Divine Liturgy
  Fast: wine & oil

Online Chapel

St. George Albanian Orthodox Cathedral
Kryekisha Orthodhokse Shqiptare e Shën Gjergjit
523 East Broadway; South Boston, Massachusetts 02127
617-268-1275